Потопяеми двигатели

Както потопяемите помпи, така и потопяемите двигатели са разделени на класове по външния си диаметър в зависимост от светлия диаметър на сондажа, за който са предназначени. Те са:

4" потопяеми двигатели за сондажи със светло сечение 4 инча (DN100) или по-голямо. Свързват се с 4" и 6" потопяеми помпи.

6" потопяеми двигатели за сондажи със светло сечение 6 инча (DN150) или по-голямо. Свързват се с 6", 8" и 10" потопяеми помпи.

8" потопяеми двигатели за сондажи със светло сечение 8 инча (DN200) или по-голямо. Свързват се с 8", 10" и 12" потопяеми помпи.

10" потопяеми двигатели за сондажи със светло сечение 10 инча (DN270) или по-голямо. Свързват се с 8", 10", 12" и 14" потопяеми помпи.

Когато потопяемите помпи се монтират в резервоари, водоизточници с голям линеен размер спрямо диаметъра на двигателя, или в естествени водоеми, помпите трябва да са оборудвани с охлаждащи кожуси, покриващи двигателя и осигуряващи поне минималната необходима линейна скорост на потока за нормалното охлаждане на двигателя. Потопяемите двигатели от сериите 6" и по-високи, трабва да се окомплектоват и с термодатчик PT100.

Монтажът на охлаждащ кожух е задължителен и когато втокът в сондажа е над нивото на двигателя, или когато конструкцията на сондажа (разположението на филтрите) е неизвестна.